Monday, January 9, 2012

Hasan Abdullah al-Turabi atau dikenali sebagai al-Turabi dilahirkan pada 1 Februari 1932 di Kasala yang terletak di timur laut Sudan bersempadan dengan negara Eriteria. Beliau mendapat pendidikan awal oleh ayahnya sendiri dengan mempelajari bahasa Arab, ilmu perundangan Islam, ilmu-ilmu berkaitan Syaricah dan Usuluddin, dan menghafaz al-Quran ketika usia masih kecil dengan taranum beberapa riwayat qari’.(Zainudin & Riduan, 2011; 121)


Di dalam bidang akademik, beliau pernah menjawat sebagai Dekan Fakulti Hukum, Universiti Khartoum hanya beberapa tahun dan beliau meninggalkan jawatan tersebut selepas mendapat perlantikan sebagai ahli parlimen dan Sekretari Jenderal Islamic Charte pada tahun Disember 1964. Beliau pernah dipenjara pada tahun 1977 kerana dituduh cuba menjatuhkan pimpinan ketika pemerintahan al-Numeiri. Beliau pernah menjadi ketua penasihat masalah-masalah hukum di luar negeri hingga Mac 1985. Beliau membuat hubungan dengan gerakkan Islam di luar negara seperti Ikhwan Muslimim di Mesir. Oleh disebabkan itu beliau dipenjarakan sekali lagi di Sudan. Kemudian beliau dibebaskan selepas kejatuhan pimpinan rejim al-Numeiri. (Nashrullah & Edidarno, 2003)


Perjalanan pendidikan beliau yang cemerlang dalam bidang Undang-undang dan Kenegaraan telah mengangkat beliau sebagai seorang tokoh politik yang berwibawa. Pada zaman penjajahan British di Sudan, beliau melihat suasana politik Sudan jauh dari prinsip Islam. Hal ini sangat membimbangkan beliau dan beberapa ulama’ Islam di Sudan.
Beliau menggambarkan bahawa manusia yang benar-benar beriman dengan ketauhidan dan menjadikan Tauhid itu sebagai pegangan, mereka akan mengetahui apa yang mereka lakukan iaitu berusaha untuk mencapai penghambaan diri kepada Allah Ta’ala dan amalan penghambaan itu membawa kebahagian di akhirat kelak. (Al-Turabi,2003; 24)Beliau mengatakan bahawa tidak ada perkara yang penting dalam pembinaan sebuah negara Islam ini melainkan harus berlandaskan doktrin Tauhid sebagai suatu program cIbadat yang menyeluruh dan esklusif. Justeru, al-Turabi sangat menitikberatkan Etika Ilahiah atau Dustur Ilahi harus dijadikan sebagai sebuah alat kawalan aktiviti kehidupan manusia yang bertamadun. Beliau juga mengatakan akal dan wahyu adalah sesuatu perkara yang tidak dapat dipisahkan.Begitu juga Agama dan Politik.Selain dari penekanan Syaricat dan Tauhid dijadikan dasar rujukan undang-undang menurut al-Turabi, beliau juga mendefinisikan hukum pemerintahan merupakan asas perundangan kerajaan yang dibuat secara umum. Menurut al-Turabi lagi, ‘Sistem Perlembagaan kerajaan haruslah berbentuk umum (meraikan semua lapisan masyarakat).Selain itu, perlembagaan haruslah disepakati secara persetujuan bersama dan masyarakat bertangungjawab mengikuti undang-undang yang telah disepakati itu.’ (al-Turabi,2003; 93)


Berdasarkan teori di atas, al-Turabi meletakkan penglibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam usaha pembinaan sebuah politik dan pimpinan negara. Apabila menyentuh tentang komponen dalam negara, maka manusia yang wujud dalam lingkungan tersebut tidak kira lelaki, perempuan atau bukan Islam perlulah diberikan pencerahan dalam membentuk kebaikan sejagat dan dakwah yang berterusan keatas mereka.


Pengalaman al-Turabi dalam dunia politik menjadikan beliau begitu faham dan mendalami struktur pemerintahan yang harus ditekankan oleh pemimpin negara. Hasrat beliau ingin membina negara Sudan menjadi sebuah negara yang mendirikan hukum syaricat dalam sistem perundangan dapat dihidu oleh musuh. Beliau pernah dilucutkan jawatan,diugut dan dipenjarakan. Kehidupan beliau seperti sesetengah pejuang Islam yang lain. Meskipun hidup di dalam penjara bukanlah satu penghalang bagi beliau untuk berbakti. Beliau sempat menulis beberapa penulisan di dalam penjara. Buku al-Siyasah wal-Hukmu al-Nuzmu al-Sultaniyah Baina Usul wa Sunan al-Waqi’ ini adalah sebuah penulisan beliau ketika di dalam penjara.Beliau mengarang buku ‘Politik dan Undang-undang Kerajaan’ adalah melalui pengalaman beliau dalam politik selama beberapa dekad dan pengamatan beliau keatas tindakan barat apabila kuasa besar mereka masuk menakluki Kota Sudan. Beliau mengkaitkan penulisan beliau dengan realiti kehidupan awam di pelbagai kawasan yang mempunyai penduduk Islam,serta melalui asas pengajaran Fiqh Islam bagi pembinaan sebuah pemerintahan. Beliau juga merujuk dari sumber-sumber bacaan yang berpegetahuan dan berpengalaman dalam bidang ini.


Inilah antara bukti kesungguhan al-Turabi dalam menjalankan kewajipan sebagai seorang ulama’ dan pemimpin. Selain daripada beliau memegang amanah sebagai seorang pemimpin, beliau juga banyak mengeluarkan teori-teori tentang politik dan kenegaraan semasa. Perkara ini menjadi satu aspek yang penting bagi beliau untuk selalu dibahaskan dan diketengahkan. Ekoran dari masalah yang dihadapi dewasa ini, beliau telah menyenaraikan tiga kelemahan pemikiran Islam iaitu pertama pemikiran yang terpisah dari prinsip-prinsip agama iaitu bersumberkan wahyu dan bukan dari tangan manusia (Usul al-Din). Kedua adalah pemikiran yang terpisah dari ilmu hakikat (al-Ma’arif al-caqliyah) dan yang ketiga pemikiran yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan realiti kehidupan manusia dan hanya menjadi satu teori semata.(al-Turabi, 2003; 14)


Al-Turabi menjadikan masalah ini adalah satu masalah cakidah manusia mutaakhir ini. Sedangkan pada zaman Rasulullah s.a.w, pengikut-pengikut baginda sentiasa diajak untuk berfikir dan bertindak berlandaskan hukum-hukum syara’ yang telah ditetapkan. Di dalam penulisan al-Turabi ini juga, beliau telah mengupas kaedah fiqh pembaharuan dalam politik dan kenegaraan bagi membatasi fiqh turas (terdahulu). Di mana beliau beranggapan di dalam perbahasan fiqh perlu ada pembaharuan mengikut rentak realiti dan konteks semasa.


Tinjauan kepada perspektif Yusof al-Qardhawi, penting bagi pemimpin menguasai pengetahuan yang luas dalam ilmu fiqh sehingga ke peringkat ijtihad. Justeru itu, para fuqaha’ telah mensyaratkan bagi pemimpin dan para hakim iaitu berkemampuan dalam mengeluarkan ijtihad. Mereka bukan sahaja pemimpin, malah mereka juga ahli fuqaha’ dan mujtahidin Mereka tidak akan menerima pemimpin yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut kecuali dalam keadaan kecemasan dan darurat (al-Qardhawi, 2007; 30).Begitulah antara penekanan yang telah dibawa oleh al-Turabi dalam hal ini. Pandangan al-Turabi ini adalah seperti pandangan kebanyakkan sarjana muslim yang lain. Pendekatan teori yang dikemukakan oleh al-Turabi ini juga mempunyai kesamaan dengan teori kenegaraan Ibnu Khaldun. (Rashid, 2003)
Meskipun kebanyakan penulisan al-Turabi ini tidak merujuk kepada sumber-sumber asal, namun kita dapat melihat kupasan yang beliau bawa mendapat sokongan para sarjana Islam terkemuka.


(1) Zainudin Hashim dan Riduan Mohamad Nor, Tokoh-tokoh Gerakan ISLAM Abad Moden , Cetakkan keempat, Terrbitan Jundi Resourses, Kuala Lumpur, 2011.
(2) M.S Nashrullah dan T. Edidarno, Fiqih Demokratis, terjemahan dari buku Tajdid al-Fikr al-Islami karya Hasan al-Turabi Penerbitan Arasy, Bandung, 2003 hlm 11.
(3) Hassan al-Turabi, As-Siyasah wal-Hukmu an-Nuzmu az-Sultaniyah Baina Usul wa Sunan al-Waqi’,terbitan Darul Saqi, London 2003.

(4) Sila lihat laman web http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61F36136-6315-4F8E-A8D3-6F3925F8008E.htm#L2 , merupakan satu diskusi kitab al-Turabi iaitu as-Siyasah wal-Hukmu an-Nuzum, London, 2003.
(5) Sila rujuk laman web,suntingan Ibrahim al-Gharaieybah, http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/A0B0CB8D-BDF2-4271-8C63-5D218B8EC20B.htm
(6) M.S Nashrullah dan T. Edidarno, Fiqih Demokratis, terjemahan dari buku Tajdid al-Fikr al-Islami karya Hasan al-Turabi Penerbitan Arasy, Bandung, 2003
(7) Yusof al-Qardhawi, Feqh Daulah fil Islam, Terbitan Darul Syuruk, Mesir 2007.

Sunday, July 10, 2011

BERSIH 2.0

Polis kata tangkapan kami bukan mahu menghancurkan kami semua.Polis hanya bertindak menahan orang-orang yang berada disekitar titik 'panas' dan lokasi-lokasi yang tidak dibenarkan berada disitu.
Begitulah apa yang dikatakan 'puan polis'(tidak dikenali status dan pangkatnya)itu kepada saya.Saya tersenyum sahaja dan hanya dapat mengatakan polis ini hanya bertindak mengikut arahan atasan sahaja meskipun ada anggota polis bawahan yang tidak bersetuju dengan cara mereka bertindak.

Ikhtiar ke Kuala Lumpur lebih awal
Saya berada di Kuala Lumpur pada hari Selasa 5 Julai 2011 untuk menghadiri satu pertemuan rasmi 6 Julai 2011.Atas kesempatan itu saya mengambil anisiatif untuk mengambil cuti pada 7 dan 8 Julai 2011 untuk berada di Kuala Lumpur.Menyedari beberapa masalah yang akan dihadapi ekoran sekatan yang dibuat oleh pihak polis menyukarkan perancangan yang telah saya susun.

Berada di Shah Alam 6 Julai 2011
Saya ditempatkan di rumah sahabat-sahabat seperjuangan saya.Alhamdulillah,hilang rindu saya pada Kak Hasbiyana Wahab selaku Ketua Briged Muslimat Malaysia.Dia masih aktif walaupun sudah berkahwin dan masih mahu menjalankan tugasnya walaupun sebelah tangannya patah akibat kemalangan semasa Muktamar Tsanawi 4 Jun 2011 di Taman Melewar.
Sahabat saya menelefon saya agar berada di Kuala Lumpur lebih awal.Memandangkan saya ada tugas yang perlu dijalankan.Pada hari itu juga saya ke K.L Sentral untuk mendapat tiket LRT ke Kerinci.

Memerlukan kereta.8 Julai 2011
Saya dilantik sebagai ketua Kontinjen Briged Johor ketika itu diarahkan untuk mengumpulkan semua jentera-jentera sukarelawan muda di satu lokasi.Saya dimaklumkan sekatan-sekatan yang dibuat oleh pihak polis memakan masa yang lama dan menyukarkan briged sampai tepat pada masa untuk taklimat.Saya meminta beberapa Nisa' dari Johor menaiki kereta saya yang ada di Johor bagi memudahkan mereka melalui jalan-jalan dalam yang tiada sekatan.
Alhamdulillah mereka sampai sekitar pukul 11 malam.

Arahan berada di Masjid Jamek lebih Awal
Saya dan beberapa Briged lain diminta untuk berada awal di masjid Jamek.Sampai di Masjid Jamek kami diarah untuk tidak berada dalam satu kelompok.Saya bersama Kak Zainab bersarapan pagi di Burger King Masjid Jamek.Saya diingatkan berhati-hati dimana sahaja lokasi kerana dimana-mana sahaja ada polis,termasuk polis yang menyamar sebagai pekerja di dalam restoran burger king tersebut.

Mula didalam pertahanan Polis
Telefon tidak lengkang dari tangan menerima masuk mesej dan panggilan pimpinan tentang maklumat-maklumat semasa yang perlu diekori dan disebarkan.Saya sedar saya telah diawasi oleh beberapa anggota polis sejak saya dan kak zainab berada di dalam restoran Burger King.Kami keluar dalam beberapa ketika datanglah 2 anggota polis meminta agar kami beredar dari kawasan tersebut.Kami pun beredar dari kawasan tersebut ke tempat lain.

Kami diberi arahan oleh Polis kali kedua
'Kalau kamu masih tidak beredar dari sini dalam masa 5minit kamu akan ditahan.
'Kami tetap berganjak dan hanya membuat 'bodoh' merayap sekitar Masjid Jamek tersebut.Sehinggalah kami dibawa ke dalam Van tahanan ke Pulapol.

Tolong silent Handphone.

ha ha ha ..aku tergelak besar apabila mendapat arahan seorang anggota polis wanita (muka garang) yang lagak beri arahannya macam pengawas perpustakaan.Banyak persoalan yang di lontarkan kepada kami.Kami mengelak untuk memberi jawapan.Bukan mereka juga tahu sebenarnya kami mahu hadiri Perhimpunan Tersebut.BIla ditanya apa guna garam dan kain merah ini.Kami buat bodoh sahaja.Kecuali ada beberapa sahabat saya yang berseloroh 'nak goreng ikan''nak halau jin'..

Sebelum saya diarah masuk ke dalam kenderaan tahanan,saya tidak ada barang yang ter'kantoi'.Mungkin kerana beg saya dipenuhi dengan coklat dan air mineral sebotol.Seorang anggota polis merampas handphone saya dan memberikan kepada saya semula kerana dia terpadam handhone saya. ha ha ha..sekali lagi tergelak besar dalam hati.Alia:kenapa puan padam handphone saya.Puan polis: Tolong Buka saya tak tahu lah tertekan apa sampai boleh terpadam.Saya pun membukanya dan membuka folder-folder yang ada dalam handphone.Alhamdulillah tidak ada apa yang dapat dikesan kerana maklumat telah pun dipadam awal-awal lagi selepas disebarkan.

Tiba di Pulapol
Kami ditanya bertubi-tubi soalan yang sama.Sekitar pukul 12.30 tengahari saya dan 11 orang wanita tahanan di panggil kemudian kami ditahan semula ke Maktab Polis diRaja Cheras.Atas sebab apa kami tidak tahu.Kami dijaga umpama banduan yang melakukan jenayah besar.Pergi kemana sahaja perlu ada polis disebelah walaupun mahu kedepan membuang sampah.hu hu hu.

PAda kali ini kami disoal siasat berkali-kali bagaikan mereka tidak puas hati selagi kami tidak memberikan keterangan yang betul.Beg-beg kami diselongkar habis-habisan dan akhirnya polis menjumpai garam dan kain merah didalam beg saya.Sahabat-sahabat lain juga diselongkar dan dirampas t-shirt kuning tanpa apa-apa lambang dan kertas A4 kuning tertulis 'DAULAT TUANKU'.

Kami Dibebaskan sekitar pukul 6.30 petang dan dihantar beramai-ramai ke LRT Sg Besi.Kami dijemput oleh AJK Pemuda Pusat tanpa ketahuan polis disitu dan ditempatkan dirumat Ketua Muslimat Taman Melewar.

Alhamdulillah kereta selamat di Bangsar
Awal pagi saya telah 'park' kereta saya berdekatan Lrt Bangsar.Saya meminta Pakcik yang membawa saya ke Lrt tersebut untuk saya mengambil semula kereta saya disana.Alhamdulillah semua selamat sehingga saya kembali ke Kerinchi.

MUHASABAH

Ikatan persaudaraan kami semakin rapat.Kami dapat memperkenalkan diri antara satu sama lain.Kami juga sama-sama dapat membaca alMa'thurat dan mendengar sedikit peringatan sepanjang tempoh tahanan tersebut.

Malam yang hening memuhasabahkan saya untuk lebih berhati-hati dan sentiasa yakin dengan pertolongan Allah.Alhamdulillah syukur ke atas Allah Ta'ala telah menyelamatkan kami semua dari gangguan dan tindakan tidak sepatutnya dari pihak musuh.

Saya yakin saya telah dipilih oleh Allah untuk berada dalam tahanan dan orang-orang lain dipilih Allah untuk berkejar-kejar dengan Anggota Polis dan berhadapan dengan ancaman-ancaman sepanjang perarakkan BERSIH 2.0 tersebut.

Mengapa kami ditahan 2kali?
Kami tidak dimaklumkan oleh pihak polis mengapa kami ditahan 2 kali.Saya bersedia melibatkan diri untuk menjadi saksi atau bukti keterangan peguam PR atas tindakan wrongful Detention keatas PDRM.Saya juga menuntut kes ini setegas-tegasnya.Meskipun kami ditanya bertubi-tubi dan diselongkar beg kami berkali-kali,kami tetap ditahan sehingga petang.Sedangkan tahanan-tahanan lain yang berada di Pulapol sudah dibebaskan lebih awal.

Seorang anggota polis berpangkat besar datang ke khemah pertahanan kami sebelum kami dibebaskan di Balai Polis Cheras.
Dia meminta agar semua gambar-gambar dan video-video di padam atas dasar keselamatan.
Yang menjadi satu kemusykilan.Tuan polis itu memberi arahan kepada anggota-anggota lain untuk cek hanya 2 atau 3 orang sahaja termasuk saya.Dalam handph0ne saya tidak ada gambar-gambar sepanjang tahanan kami di Cheras.Dan saya maklumkan kepada tuan tersebut didalamnya cuma ada gambar semasa ditahan di Pulapol dan masjid Jamek sahaja.Dia meminta anggota polis itu cek betul-betul di handphone saya.Saya sedia sahaja kerana memang tiada apa-apa gambar seperti yang dimaklumkan tadi.Dia tanya saya video ada.Saya kata tak da.Dia kata kamu tipu.Saya kata memang dalam handphone saya ada video tapi capture video sepanjang di balai polis Cheras tiada.

Jika sahabat berada ditempat saya.Apakah yang sahabat akan lakukan pada tuan polis tersebut?=)sekian..

Wednesday, April 20, 2011

MENGAKUI KELEMAHAN

Penulis blog adalah manusia seperti manusia lain yang mempunyai kelemahan tersendiri.Bisa bangkit dan bisa jatuh.Semua itu adalah ketentuan Allah.Dialah yang mengaturkan terbaik bagi hambaNya.Seringkali penulis ini diam tidak berbicara di 'Blog' atau berinteraksi dengan sahabat yang lain.Bukanlah ber'uzlah' atau menyisihkan diri pada masyarakat,tapi untuk mempersiapkan diri akan keperluan untuk dicampakkan kepada bidang yang lebih mencabar.

Sudah pastinya penulis ini tidak menjadikan cemuhan atau lontaran sangkaan manusia itu sesuatu yang negetif.Meskipun terlintas sedikit di lubuk hati yang kecil 'terkilan atau terkecil hati'.Seharusnya penulis ini di ajar untuk berfikiran terbuka menerima kritikan dan menjadi kritikan itu satu wasilah kemajuan dalam diri penulis.

Kini penulis sudah merasai hidup bermasyarakat berbilang kaum.Benar-benar merasai apabila sudah di alam pekerjaan.Bergaul dengan rakan sekerja bukan sealiran.Anak murid dijadikan rakan.Memberi pengajaran dan pengalaman.Berkongsi idea dan pandangan.Menunjukkan contoh dan tauladan.Lebih berhati-hati dengan ancaman.Dunia hari ini penuh dugaan.Lindungan dari Tuhan amat diharapkan...

Aku sering mengingatkan diriku.Hati orang dijaga.Hati keluarga jangan lupa.Kasih sayang perlu disemai.Namun apakan daya aku juga manusia.Ikut emosi dan membuat angkara.Namun aku tidak lupa keampunan Allah seluas RahmatNya.

Alhamdulillah.Aku telah siap menghantar permohonan Sarjana (master) di 2 universiti tempatan untuk kemasukkan sem 1 sesi 2011/2012 dalam bidang Usuluddin.Mudah-mudahan Allah permudahkan.Sudah tentu masa itu aku lebih perlu menjaga waktu.Sambil-sambil mencari pengalaman merantau di tempat orang.Musafir biasalah adat orang berjuang.

Maafkan andai diri ini banyak berbahasa yang sukar difahami oleh pembaca.Bahasa hati kadang lebih konkrit dari bahasa sastera.Kadang itulah nama juga manusia.Terhidu wangian sebelah taman namun tahi ditelapak tangan.Juga ada manusia berhias bagai pemaisuri gundik menjadi raja.Hakikatnya perancangan Allah itu sempurna.Lupa tidak lupa sahaja manusia ini,kita adalah serupa.Hanya Takwa menjadi beza.

Fenomena

Fenomena berhadapan dengan pelajar-pelajar bukan Islam.Apabila aku diagihkan untuk mengajarkan subjek UMUM dimana semua pelajar harus mengambil subjek ini.
Sukar bagiku untuk membahaskan 'isu-isu sensitiviti agama' dihadapan mereka bukan Islam.Aku yang mengajarkan subjek Tamadun Islam harus berjaga-jaga dengan pembahasan aku sendiri di dewan kuliah agar tidak menyentuh mana-mana sensetiviti agama masing-masing.
Terkadang perlu di warwarkan juga dengan motif memberi pemahaman kepada mereka.Contohnya dalam bab Perbezaan dan Persamaan antara Agama.

Bab Interaksi Antara Tamadun adalah bab kesukaan aku.Aku diberi peluang menceritakan kepada mereka tentang 'Kerajaan Kolonial Israel dan Amerika' dan datang menjajah di tanah sendiri.Semua itu perlukan banyak pembacaan agar fakta itu kukuh dan bukan satu andaian.Begitu juga Hegemoni Barat keatas Dunia.Aku rasa bab inilah yang mendapat ranking tertinggi antara bab-bab lain dalam subjek Tamadun Islam kerana respon yang mereka berikan dengan mengajukan soalan tentang pemikiran yang wujud dari barat contohnya Zionisme dan Freemasson kepadaku.

Aku lebih suka bercerita berbanding membahaskan apa yang ada dalam buku teks.
Gamdar-gambar dan video-video aku tayangkan kepada mereka dengan harapan dapat mendatangkan kecintaan mereka kepada Islam.Mudah-mudah Allah membantuku.
Walaupun tempoh aku bekerja disini mungkin tidak lama,aku berharap aku telah memberi infaq kepada pelajar-pelajar disini agar mereka memahami Islam.

Bukan Mudah....Alia memikirkan untuk menulis Blog..

Salam..kepada semua pembaca..
Entah mengapa hari ini terlintas dihati untuk menghantar posting di dalam blog yang sudah lame ber'abu'..

Mengapa..
Allah ..(seolah-olah mengeluh)
Melihat kelesuan PARTI-PARTI PEMBANGKANG di Negeri Johor.Bukan sekadar tiada jentera,namun tidak wujud kerjasama atau usaha gigih untuk menggugat sensitiviti politik UMNO JOHOR .Selepas PRK TENANG semua turut bertenang.
Perlantikan jawatanku sebagai Setiausaha Dewan Muslimat PAS kawasan Johor Bahru menjadi satu tamparan hebat bagiku.Menyedari ada agenda dan perancangan PAS yang perlu diambil kira untuk dipergiatkan terutamanya agenda-agenda bagi melicinkan kelangsungan PRU akan datang.

EKONOMI DMPJB 'ZERO TO HERO'
Bukan mudah.. untuk mengerahkan mereka hanya menginfaq RM 100 setiap orang bagi tujuan pelaburan dibawah Masjid Jamek Bandar Baru UDA.Ini adalah misi aku sekarang ini bagi menampung semula kewangan Dewan Muslimat Johor Bahru.
Hanya usaha ini.Infaq sahaja.hanya RM100.
Namun menjadi sukar..apabila ada beberapa pandangan tidak menggalakkan pelaburan kerana fenomena sekarang tidak lepas dari RIBA'.Allah...
Tidak mengapa.Oleh yang demikian,mantan ketua muslimat mengambil mandat untuk mengkaji sejauh mana 'kehalalan' pelaburan di bawah Masjid Bandar Baru UDA agar ia dapat menjadi bukti kewangan pelaburan Dewan Muslimat Jb dari mana ke mana adalah 'selamat'.

Bukan mudah..
Untuk menyusun semula organisasi dan pengagihan kerja.Usrah-usrah cawangan dipergiatkan semula.Penarikkan ahli baru mula dipergiatkan dengan apa cara sekalipun. Dengan memberikan jawatan kepada mereka,tanpa memikirkan mereka layak atau tidak layak.Sudah pasti,semua itu merupakan satu proses mencari pelapis dan memberi ruang kepada mereka menyuarakan pandangan bersama-sama AJK kerja DMPJB.

Memegang USRAH satu taklifan.
Usrah adalah bengkel tarbiah bermula dari marhalah yang pertama iaitu TA'arif.Disinilah diperkenalkan apa itu NILAI ISLAM dan ORGANISASI BERLANDASKAN AQIDAH.
Alhamdulillah..walau letih mana pun..Usrah akan terus berjalan.
Alhamdulillah..Di tempatku bekerja telah wujud hampir sebulan 'bengkel usrah' dengan kerjasama HALUAN.Mudahan menjadi istiqamah.Usrah itu tidak mampu bergerak jika ada satu penyakit dalam hati ahli iaitu MALAS.Tukarkan malas kepada RAJIN.Tukar jangan tak tukar.Taknak Tukar tunggu 'jawapan' dari Allah.

BUKAN MUDAH...untuk menggoyahkan penduduk Johor Bahru dengan isu-isu politik kotor UMNO di Johor khususnya.
Tidak mudah,hanya dengan mengadakan DEMOSTRASI tanpa mendapat sambutan rakyat di Johor seperti DEMO yang mereka adakan beberapa kali di depan Masjid Sultan Abu Bakar.
TIDAK mengapa..walaupun ia hanyalah satu himpunan kecil penunjuk perasaan tidak didengarkan SUARA mereka,namun ia menjadi satu titik mula PERJUANGAN PAS di JOHOR.

Bukan mudah mengatur strategik..
Mesyuarat Agong Tahunan Muslimat ke15 lepas memberi satu gambaran sudah tiba masa golongan muda mengambil tampok pemerintahan dan mewujudkan satu 'tranformasi.Semua ini adalah strategik.Strategik ini memberi kesempatan kepada kami untuk menyumbat sebanyak mungkin tenaga-tenaga muda (NISA')dalam organisasi DMPJB dalam merancang program-program DMPJB.Program pertama yang akan dilaksanakan adalah Tamrin Qiyadi pada 30 April dan 1 Mei ini (insyaAllah)
2 usul yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat Dewan Harian Muslimat untuk dihantar ke Mesyuarat Agong Kawasan Johor Bahru pada 24 April ini.2 tajuk yang akan dibentangkan adalah 'Kemantapan Tarbiah dan Pengurusan Organisasi' dan 'Proaktif bagi mewujudkan hubungan dengan Parti Pembangkang'.

Bukan mudah..semua itu bukan mudah..
Untuk menyusun sistem fail di dalam otak yang terkadang 'jem' dan tidak mampu memberi sebarang respon.Maka dengan itu,ia perlu mengaktifkan AntiVirus Application Online kepada Allah Taala.ALLAH Taala sahaja mampu menjadikan susah kepada yang mudah.Tiada yang lain bukan ditangan manusia.Bukan suami saudara dan bukan isteri saudara.=)
Ingat..
'Barangsiapa membantu Agama ALlah ,Allah akan membantunya...'(peringatan diri sendiri)
Takbir!!

Sunday, October 17, 2010

Sosio-politik UMNO semakin tidak mendapat pandangan positif dari pihak luar.

Pada hari ini,saya ditambah senarai sahabat facebook oleh Encik khairi Jalaluddin.Teringat saya akan masalah-masalah yang beliau timbulkan di kalangan mahasiswa Mesir.Doktrin 90% pelajar Johor terlibat dalam Umno juga adalah dari beliau.
'Apa-apa sahaja Encik Khairi tu...bekerjasama dengan PMRAM kan sudah setle masalah..'
Sehingga saya diminta Yang diPertua pelajar Johor untuk menghentikan bicara isu politik di dalam blog,facebook dan dimana-mana sahaja kerana saya seorang pimpinan pada waktu itu.

Pada hari ini,saya mengaktifkan semula blog saya dengan bicara politik.Apabila kita peka dengan isu-isu yang berlegar disekeliling kita ia berkait rapat dengan kerajaan,penguatkuasa,rakyat dan diri kita.dan ini semua dinamakan Politik Sosial.

Aliaa pening tengok Umno bila musim piliharaya.
Pada akhir bulan September yang lepas,Datuk Seri Najib Tun Razak telah membuat ucapan di persidangan Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu di New York.Beliau berkata 'sudah tiba masanya semua negara dan agama kembali kepada kesederhanaan dalam mendokong agenda keamanan sekali gus menghapuskan ekstremis dalam kerangka membina dunia yang lebih aman, selamat dan adil.'

Baru sudah sampai masa ke?bukankah Islam ajar untuk bersederhana.Pada hari itu beliau mengajar rakyat Eropah tentang toleransi sesama bagi mewujudkan keamanan kononnya.Sedangkan beberapa hari selepasnya isterinya buat kerja 'syok sendiri'..
Pada awal Oktober baru-baru ini.Datin Seri Rosmah Mansur telah mengadakan satu program peringkat antarabangsa 'First Lady' dan menjemput wanita-wanita pertama setiap negara ke acara beliau.Beliau yang menggelarkan diri sendiri 'wanita pertama' di Malaysia tanpa pengiktirafan mana-mana pihak telah bertungkus-lumus menjayakan acara tersebut.
Memangpun beliau wanita pertama yang akan ditanyakan isu pembunuhan Altantuya yang ditutup bertahun-tahun.Kes inilah yang menyebabkan wanita-wanita pertama yang lain akan mengenal beliau sebagai wanita pertama kerana mempunyai satu prestasi pimpinan yang paling teruk.

Baru sahaja pagi tadi saya mendengar perjumpaan radio hot.fm secara online bersama Datuk Shahrizat tentang cuti wanita bersalin dari 60hari dinaikkan kepada 90hari.
Agak saya Datuk Shahrizat layak dipanggil Wanita pertama Malaysia kerana dia Menteri Pembangunan Wanita ,keluarga dan masyarakat.Dia juga merupakan Ketua Puteri Umno yang kalah bertanding kerusi Lembah Pantai bersama Yb Nurul Izzah Anwar 5tahun lepas.


Namun PAS tetap dengan perjuangan dan dasarnya...

GAMIS-Gabungan Mahasiswa Islam seMalaysia telah melibatkan diri mereka bagi membantah konsert Adam Lambert di bukit Jalil Selangor dimana sebelum ini mereka masih merayu bagi kes pembebasan terhadap 4 orang aktivis dari kampus UKM yang terlibat dalam piliharaya lepas masih lagi tidak ada kata putus oleh pihak penguatkuasa kerajaan.

Aktivis PAS bersiap sedia untuk meneruskan gerak kerja pilihanraya yang bakal menyusul.DUN Galas di Kelantan.DUN bt.Sapi Kota Kinabalu Sabah dan DUN Bintulu Sarawak.
DLL.

PAS adalah gerakkan Politik Sosial
PAS Adalah gerakkan tarbiah yang mengajar mnusia mengatur hidup sejajar dengan kehendak Islam.Demikian itu,setiap manusia yang kenal tarbiah ini diberikan anugerah oleh Allah satu pemikiran yang rasional 'bagaimana untuk mengatur diri mereka(kehendak) bagi memuaskan hati mereka atas kepentingan Islam'

Usahasama mereka dengan PAS dalam menangani beberapa isu sama ada di Malaysia atau di Luar Negara menjadi bukti wujud keseimbangan politik sosial di dalam PAS.Golongan cerdik ini memikirkan satu kehendak yang mereka harus capai lalu mereka melakukannya.Secara rasminya mereka memilih Pas bagi merealisasikan kehendak mereka yang diletakkan atas kepentingan Islam.

Di Pulau Pinang.Apabila satu isu dicetuskan zakat yang diberikan kepada warga emas itu adalah hasil judi bola haram telah membuka mata kepada mereka atas wujud kepentingan politik dengan sosial PAS keatas warga emas.Sebelum ini mereka tiada prihatin oleh pihak kerajaan Umno.Pada hari ini isu ini menjadi bukti keperhatinan angkatan CM Lim Guan Eng kepada warga emas.Secara kebetulan CM LIm GUan Eng terpaksa rujuk ulama bagi isu ini.dan warga emas menyuarakan pendapat 'judi itu umnolah yang luluskan macam loteri kebajikan yang diluluskan UMNO sehingga ada ulama' umno keluar masuk pas..'..cerdik mereka bersuara...=)

Bersedekah dengan wang haram pula tidak mendapat pahala dari Alah swt kerana Nabi saw bersabda dalam sebuah hadith riwayat Turmizi dan lainnya yang bermaksud :
"Allah swt tidak akan menerima sedekah dari wang yang haram." -ust.Azhar Idrus.

Judi,rasuah,loteri,arak dan semua yang haram itu datang dari UMNO,mereka yang luluskan pembanjiran perkara-perkara haram didunia.Mengapa dengan kuasa ini mereka tidak meyekat?Keseimbangan politik sosial mereka terbatas dan semakin kurang kerana tindakan mereka yang silap.Adakah anda sedar memilih UMNO itu satu kesilapan?
Adakah anda sudah sedar bahawa saya sedang berkempen melalui blog?=)

25hb ini insyaAllah jika diizinkan saya akan bertugas di DUN Galas.Dengan rela menanggguh kelas memandu pd mggu akan datang.

Saturday, August 7, 2010Bazaria Johor sri warisan kembali lagi..Makanya pada semalam saya telah meletakkan tema makananan saya untuk 3 hari sepanjang bazar ini berlangsung.Seperti kebiasaan saya akan memilih untuk hari pertama masakan semua jenis mee- hari ke2 semua jenis nasi.hari ke3-seafood.Namun untuk tema bazar kali ini saya memilih hari pertama semua makanan selain dari malaysia seperti roti canai,roti jala,bakso dan seumpama dengannya yang kite ketahui berasal bukan dari tangan orang Melayu.Hari ke2 makanan yang tidak mempunyai minyak yang banyak dan hari ke3 makanan yang saya gemar seperti abc special,nasi lemak ayam madu dan ikan cencaru steam.(mana ntah nak dpt bukan ade kat bazar pun..hehe)

Anisiatif ini bertujuan bagi mengawal kebinggungan saye untuk memilih makanan setiap kali membuat tempahan makanan dan membuatkan unit kupon jenuh menunggu apa yang saye pilih....dan kebiasaan juge saye memang suke meletakkan tema hidup pada setiap tahun supaye saye bersemangat meniti hari-hari saye....